Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rólunk Tehetséggondozás Jelentkezés Dokumentumok Kapcsolat Galéria DÖK

 

Információk

Költségek
Partneriskolák
 
 
 
 

 

KI LEHET "TÁNCSICSOS" KOLLÉGISTA?


 • A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

  a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
  b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

 • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével. 

 • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

  a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
  b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
 • Aki beadja jelentkezési lapját.

 • Aki elfogadja és betartja a "Házirendet"

 • Aki elfogadja és betartja a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel a diákokat érintő részekre.

 • Aki vállalja az étkezési térítési díj időben, pontosan történő befizetését.

 • Aki a beköltözéskor 30 napnál nem régebbi orvosi igazolást hoz arról, hogy egészséges, közösségbe mehet.


HOGYAN KELL INTÉZNI A FELVÉTELT?


A kitöltött adatlapot (jelentkezési lapot) egy saját részre megcímzett, felbélyegzett, közepes méretű borítékkal együtt el kell küldeni a következő címre:

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium, "Titkárság"

1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.

A régi diákok jelentkezésének határideje: május 31. A felvételi kérelem elbírálását követően, a döntésről értesítést küldünk, legkésőbb június 30-ig.

Az új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk. Felvétel esetén válaszlevelünkben az összes tudni-, és tennivalóról tájékoztatjuk.

A nyári szünetben, a szerdai napokon 10-14 óra között személyesen is érdeklődhetnek az ügyeletes pedagógiai vezetőnél.

Kérdéseiket és észrevételeiket elküldhetik a titkarsag@tmtk.hu-ra.


ELHELYEZÉS


Diákjaink zömében 4 ágyas tágas (22 négyzetméteres), napfényes szobákban laknak. A szobák beosztásánál figyelembe vesszük a kor és az iskolák szerinti megoszlást.

A szobákban a szekrényeken, a polcokon, és a fiókos íróasztalokon kívül hűtőszekrény is található.

Felújított vizesblokkjainkban a hétvégi nagymosást segítő mosógépek állnak rendelkezésre.

Jól felszerelt kiskonyháinkban kész ételek melegítésén kívül, egyszerűbb ételek elkészítésére is lehetőség van.

Rugalmasan kezeljük a diákok és a szülők külön kéréseit: délutáni zene-, sport-, külső szakköri-, külön órai stb. elfoglaltságok esetében.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Jelentkezési lap
Étlap
TMTK-Spoiler
TMTK Spoiler